Return to Article Details लैंङ्गिकतामा आधारित हिंसा न्यूनीकरएणको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका {Role of Local Governments in Reducing Gender-Based Violence} Download Download PDF