हरि साई कृष्न साईको भारत

Authors

  • टीकाराम Tikaram फुलारा Fulara त्रि.वि. डोटी बहुमुखी क्याम्पस डोटी TU Doti Multiple Campus, Doti

DOI:

https://doi.org/10.3126/dmcrj.v4i1.44484

Keywords:

हरि साई, कृष्न साईको भारत

Abstract

प्रस्तुत आलेखमा हरि साई कृस्न साईको भारतको सङ्कलन गरी अध्ययन गरिएको छ । यस क्रममा सङ्कलन
स्थल, प्रमुख बाचक र सहभागीहरूको परिचय दिई भारतको परिचय, पाठ, सन्दर्भ र आशय अर्थात् निष्कर्ष दिइएको
छ । प्रत्येक पृष्ठको अन्त्यमा उक्त पृष्ठमा प्रयुक्त स्थानीय कठिन शब्दहरूको नेपाली भाषामा अर्थ खुलाइएको छ ।

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
52
PDF
42

Author Biography

टीकाराम Tikaram फुलारा Fulara, त्रि.वि. डोटी बहुमुखी क्याम्पस डोटी TU Doti Multiple Campus, Doti

उप–प्राध्यापक

Downloads

Published

2018-12-01

How to Cite

फुलारा Fulara ट. T. (2018). हरि साई कृष्न साईको भारत . DMC Research Journal, 4(1), 107–112. https://doi.org/10.3126/dmcrj.v4i1.44484

Issue

Section

Articles