डोटी जिल्लाको जनसांख्यिक अवस्था {Demographic Condition of Doti District}

Authors

  • दान बहादुर Dan Bahadur बिष्ट Bishta डोटी बहुमुखी क्याम्पस, सिलगढी, डोटी

DOI:

https://doi.org/10.3126/dmcrj.v4i1.44482

Keywords:

Population, doti district, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली, Individual event registration system, बसाइसराइको अवस्था, The state of settlement

Abstract

प्रस्तुत लेखमा डोटी जिल्लाको जनसांख्यिक अवस्थाको वारेमा विभिन्न जनसाख्यिक सूचकहरूको व्याख्या विश्लेषण गरिएको छ । यस लेखमा डोटी जिल्लाको भौगोलिक अवस्था, जनसंख्याको आकार, वृद्धिदर, संरचना,  बनोट, वितरण र जनघनत्व सम्बन्धी तथ्यांकहरू संग्रह गरेर जनसंख्याको विश्लेषण गरिएको छ । संघीय संरचना अनुसार डोटी जिल्लाको स्थानीय निकायहरूका आधारमा जनसंख्याको आकार, संरचना, वितरण र जनघनत्व सम्बन्धी तथ्यांकीय विश्लेषण गरिएको छ । यसका साथै यसलेखमा डोटी जिल्लाको वैवाहिक अवस्था, आश्रित जनसंख्या, अशक्त जनसंख्याको प्रकार, आर्थिक हिसावले सक्रिय जनसंख्या, व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली र बसाइसराइको अवस्था सम्बन्धी उपलब्ध तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गरिएको छ । डोटी जिल्लाको जनसंख्याको आकार, वृद्धिदर, संरचना, बनोट, वितरण जनघनत्व सम्बन्धी तथ्यांकीय विश्लेषण गरी समग्र डोटी जिल्लाको जनसंख्याको अवस्थावारे जानकारी गराई जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र लैङ्गिकता सम्बन्धी विभिन्न योजना तर्जुमा, नीतिनिमार्ण गर्ने कार्यमा आंशिक रुपमा भएपनि सहयोग पु¥याउनु प्रस्तुत लेखको उद्देश्य रहेको छ । यो लेख तथ्यांकको द्वितीय स्रोतमा आधारित रहेको छ । यस लेखमा विभिन्न तालिकाहरू, क्रस तालिका, वृत्तचित्र,स्तम्भचित्र, रेखाचित्रहरू प्रयोग गरी तथ्यांकहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

{The present article analyzes the interpretation of various demographic indicators regarding the demographic situation of Doti district. This article analyzes the population of Doti district by collecting data related to geographical conditions, population size, growth rate, structure, composition, distribution and population density. According to the federal structure, statistical analysis of population size, structure, distribution and population density has been done on the basis of local bodies of Doti district. In addition, this article analyzes the available data on the marital status of Doti district, dependent population, type of disabled population, economically active population, individual incident registration system and the status of migration. Statistical analysis of population size, growth rate, structure, composition, distribution population density of Doti district and providing information about the overall population condition of Doti district. This article is based on a second source of data. This article attempts to analyze the interpretation of facts using various tables, cross tables, documentaries, columns, diagrams.}

Downloads

Download data is not yet available.
Abstract
48
PDF
31

Author Biography

दान बहादुर Dan Bahadur बिष्ट Bishta, डोटी बहुमुखी क्याम्पस, सिलगढी, डोटी

शिक्षण सहायक


Downloads

Published

2018-12-01

How to Cite

बिष्ट Bishta द. ब. D. B. (2018). डोटी जिल्लाको जनसांख्यिक अवस्था {Demographic Condition of Doti District}. DMC Research Journal, 4(1), 83–105. https://doi.org/10.3126/dmcrj.v4i1.44482

Issue

Section

Articles