Return to Article Details अनुकरण सिद्धान्त र नेपाली साहित्यमा यसको प्रभाव {Imitation theory and its impact on Nepali literature} Download Download PDF