[1]
वाग्ले Wagle म. M., “महानन्द ढकालको सिमाना मुक्तक सङ्ग्रहमा सबाल्टर्न {The Subaltern in Mahananda Dhakal’s Simana Muktaka collection}”, Voice, vol. 15, no. 1, pp. 99–107, Aug. 2023.