तिमिल्सिना Timilsina ह. प. H. P. (2023) “सिद्धिचरण श्रेष्ठका खण्डकाव्यहरूले दिएको सन्देश {The message given by the poems of Siddhicharan Shrestha}”, Voice: A Biannual & Bilingual Journal, 15(1), pp. 108–116. doi: 10.3126/voice.v15i1.58079.