वाग्ले Wagle म. M. (2023) “महानन्द ढकालको सिमाना मुक्तक सङ्ग्रहमा सबाल्टर्न {The Subaltern in Mahananda Dhakal’s Simana Muktaka collection}”, Voice: A Biannual & Bilingual Journal, 15(1), pp. 99–107. doi: 10.3126/voice.v15i1.58074.