वाग्ले Wagle महेन्द्र Mahendra. 2023. “महानन्द ढकालको सिमाना मुक्तक सङ्ग्रहमा सबाल्टर्न {The Subaltern in Mahananda Dhakal’s Simana Muktaka Collection}”. Voice: A Biannual &Amp; Bilingual Journal 15 (1):99-107. https://doi.org/10.3126/voice.v15i1.58074.