(1)
वाग्ले Wagle म. M. महानन्द ढकालको सिमाना मुक्तक सङ्ग्रहमा सबाल्टर्न {The Subaltern in Mahananda Dhakal’s Simana Muktaka Collection}. Voice 2023, 15, 99-107.