[1]
बज्राचार्य Bajracharya श. र. S. R., “दुर्गतीबाट मुक्तिको लागि त्रिरत्न शरणगमन {Triple Gem for Liberation from lower realm}”, Voice of Culture, vol. 9, no. 1, pp. 107–117, Nov. 2022.