(1)
बज्राचार्य Bajracharya श. र. S. R. दुर्गतीबाट मुक्तिको लागि त्रिरत्न शरणगमन {Triple Gem for Liberation from Lower Realm}. Voice of Culture 2022, 9, 107-117.