[1]
बज्राचार्य Bajracharya श.र.S.R. 2022. दुर्गतीबाट मुक्तिको लागि त्रिरत्न शरणगमन {Triple Gem for Liberation from lower realm}. Voice of Culture. 9, 1 (Nov. 2022), 107–117. DOI:https://doi.org/10.3126/voc.v9i1.49883.