[1]
शर्मा Sharma स.S. 2022. भाषा र वाक् भाषिक सिद्धान्त साहित्य विश्लेषणको आधार {Language and Speech Theory: The Basis of Literary Analysis}. Vangmaya वाङ्मय. 18, 1 (Aug. 2022), 109–118. DOI:https://doi.org/10.3126/vangmaya.v18i1.47151.