ओझा Ojha य. Y. (2023) “सैनिक पत्रकारिता र नेपाली सेना {Military Journalism and Nepali Army}”, Unity Journal, 4(01), pp. 355–371. doi: 10.3126/unityj.v4i01.52261.