अधिकारी Adhikari पशुपति Pasupati. 2023. “प्रकृति संरक्षणमा नेपाली सेनाको योगदान {Nepali Army’s Contribution to Nature Conservation}”. Unity Journal 4 (01):372-84. https://doi.org/10.3126/unityj.v4i01.52262.