(1)
ओझा Ojha य. Y. सैनिक पत्रकारिता र नेपाली सेना {Military Journalism and Nepali Army}. Unity Jnl 2023, 4, 355-371.