Editorial Team

Advisors
Khagendra Prasad Adhikari
Er. Mahesh Bhattarai

Editors
Bhuvaneshwor Dhungana
Prakash Kumar Paudel, PhD
Thakur Prasad Bhatta, PhD
Laxman Acharya, PhD
Narayan Prasad Ghimire
Eka Raj Adhikari
Seema Kumari Shrestha

Computer Design & Setting
Er. Sangam Gautam