शाही Shahi भ. . B. ब. B. “अद्वेत संसारमा द्वेत अभ्यास Adhwet Sansarma Dwet Abhyas”. Shiksha Shastra Saurabh, vol. 21, Dec. 2018, pp. 111-4, doi:10.3126/sss.v21i0.35182.