Adhikari, T. N. (2022) “Gurukul Education and Its Impact on Modern Education”, Shiksha Shastra Saurabh, 23(1), pp. 106–111. doi: 10.3126/sss.v23i1.51938.