Adhikari, Toya Nath. 2022. “Gurukul Education and Its Impact on Modern Education”. Shiksha Shastra Saurabh 23 (1):106-11. https://doi.org/10.3126/sss.v23i1.51938.