शाही Shahi भ. . B. ब. B. अद्वेत संसारमा द्वेत अभ्यास Adhwet Sansarma Dwet Abhyas. Shiksha Shastra Saurabh, [S. l.], v. 21, p. 111–114, 2018. DOI: 10.3126/sss.v21i0.35182. Disponível em: https://nepjol.info/index.php/sss/article/view/35182. Acesso em: 25 jan. 2022.