(1)
Adhikari, T. N. Gurukul Education and Its Impact on Modern Education. Shiksha Shastra Saurabh 2022, 23, 106-111.