(1)
शाही Shahi भ. . B. ब. B. अद्वेत संसारमा द्वेत अभ्यास Adhwet Sansarma Dwet Abhyas. Shiksha Shastra Saurabh 2018, 21, 111-114.