दाहालः Dahal टीकाराम Tikaram. 2023. “पाणिनीयव्याकरणतन्त्रे प्रयुक्तानां न्यायसिद्धपरिभाषाणां विमर्शः”. शोधसुधा Shodh Sudha 1 (1):15-26. https://doi.org/10.3126/ss.v1i1.59804.