दाहालः Dahal ट. T. पाणिनीयव्याकरणतन्त्रे प्रयुक्तानां न्यायसिद्धपरिभाषाणां विमर्शः . शोधसुधा Shodh Sudha, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 15–26, 2023. DOI: 10.3126/ss.v1i1.59804. Disponível em: https://nepjol.info/index.php/ss/article/view/59804. Acesso em: 19 jul. 2024.