Editorial Team

Editor-in-Chief
Dinesh Panthee (MPhil/ PhD Scholar TU)

Editors
Gobinda Prasad Khanal (MPhil/ PhD Scholar TU)
Ganesh Prasad Pokharel
Bishnu Prasad Aryal
Prakash Aacharya
Yadulal Pantha
Humakanta Basyal
Prem Prasad Poudel
Reshma Shrestha
Ashok Rana
Bishal Gnyawali
Madan Thapa

Roster of Reviewers
Prof. Balmukunda Bhandari (PhD)
Prof. Rajan Bahadur Paudel (PhD)
Prof. Surendra Giri (PhD)
Arun Kumar Kshetri (PhD)
Surya Rana (PhD)
Pranshu Nepal (PhD)
Salikram Poudel (PhD)
Khagaraj Sharma (PhD)
Tilak Bhusal (PhD)
Devraj Aachrya (PhD)
Om Prakash Aryal (PhD)
Ramnath Neupane (PhD)
Bishnu Lamsal (PhD)
Prem Tiwari (PhD)
Minraj Poudel (PhD scholar TU)
Manoj Prasad Sapkota (PhD Scholar NSU)
Damodar Ghimire (PhD scholar TU)
Lal Bahadur Pun (PhD scholar TU)