Dhungana, Bharat Ram, Deepesh Ranabhat, Deepak Ojha, Keshav Lamichhane, Sujana Acharya, and Sadiksha Subedi. 2023. “Empowering Women through Microfinance: A Case Study of Jalpa Samudayik Laghubitta Bittya Sanstha Ltd. In Pokhara Metropolitan City”. Saptagandaki Journal 14 (01):68-86. https://doi.org/10.3126/sj.v14i01.64316.