(1)
वाग्ले Wagle म. M. सिमाना मुक्तक सङ्ग्रहमा समसामयिकता. Sahayaatra 2023, 6, 119-131.