Adhikari, D. “Needs of Ashram for Senior Citizens A Study of Bishranti Bridra Ashram, Mulghat Dhankuta”. Rupantaran: A Multidisciplinary Journal, vol. 7, no. 1, Feb. 2023, pp. 32-38, doi:10.3126/rupantaran.v7i1.52201.