Adhikari, Dinesh. 2023. “Needs of Ashram for Senior Citizens A Study of Bishranti Bridra Ashram, Mulghat Dhankuta”. Rupantaran: A Multidisciplinary Journal 7 (1):32-38. https://doi.org/10.3126/rupantaran.v7i1.52201.