ADHIKARI, D. Needs of Ashram for Senior Citizens A Study of Bishranti Bridra Ashram, Mulghat Dhankuta. Rupantaran: A Multidisciplinary Journal, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 32–38, 2023. DOI: 10.3126/rupantaran.v7i1.52201. Disponível em: https://nepjol.info/index.php/rupantaran/article/view/52201. Acesso em: 3 mar. 2024.