(1)
न्यौपाने Nyaupane भ. B. शिक्षकको पेसागत विकासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षाशास्त्र सङ्कायको भूमिका (Role of Tribhuvan University, Faculty of Education in Professional Development of Teachers). Rupantaran 2023, 7, 111-119.