[1]
Adhikari, D. 2023. Needs of Ashram for Senior Citizens A Study of Bishranti Bridra Ashram, Mulghat Dhankuta. Rupantaran: A Multidisciplinary Journal. 7, 1 (Feb. 2023), 32–38. DOI:https://doi.org/10.3126/rupantaran.v7i1.52201.