1.
शर्मा Sharma गG. भाषाविज्ञानको उद्भव र विकासमा पूर्वीय संस्कृत परम्पराको योगदान. Pragnya Sarathi [Internet]. 2023 Nov. 2 [cited 2024 Apr. 24];21(1):47-52. Available from: https://nepjol.info/index.php/ps/article/view/59653