शर्मा Sharma गणेशप्रसाद Ganeshprasad. “भाषाविज्ञानको उद्भव र विकासमा पूर्वीय संस्कृत परम्पराको योगदान”. Pragnya Sarathi प्रज्ञा-सारथि 21, no. 1 (November 2, 2023): 47–52. Accessed April 24, 2024. https://nepjol.info/index.php/ps/article/view/59653.