शर्मा Sharma ग. G. “भाषाविज्ञानको उद्भव र विकासमा पूर्वीय संस्कृत परम्पराको योगदान”. Pragnya Sarathi प्रज्ञा-सारथि, vol. 21, no. 1, Nov. 2023, pp. 47-52, doi:10.3126/ps.v21i1.59653.