[1]
शर्मा Sharma ग. G., “भाषाविज्ञानको उद्भव र विकासमा पूर्वीय संस्कृत परम्पराको योगदान”, Pragnya Sarathi, vol. 21, no. 1, pp. 47–52, Nov. 2023.