शर्मा Sharma ग. G. (2023) “भाषाविज्ञानको उद्भव र विकासमा पूर्वीय संस्कृत परम्पराको योगदान”, Pragnya Sarathi प्रज्ञा-सारथि, 21(1), pp. 47–52. doi: 10.3126/ps.v21i1.59653.