शर्मा Sharma ग. G. (2023). भाषाविज्ञानको उद्भव र विकासमा पूर्वीय संस्कृत परम्पराको योगदान. Pragnya Sarathi प्रज्ञा-सारथि, 21(1), 47–52. https://doi.org/10.3126/ps.v21i1.59653