(1)
शर्मा Sharma ग. G. भाषाविज्ञानको उद्भव र विकासमा पूर्वीय संस्कृत परम्पराको योगदान. Pragnya Sarathi 2023, 21, 47-52.