ढकाल Dhakal र. R. “सङ्‍घीयतामा कानुन निर्माणः अवधारणा र अभ्यास {Law Making in Federalism: Concept and Practice}”. Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration, vol. 52, no. 1, Oct. 2021, pp. 1-30, doi:10.3126/prashasan.v52i1.44623.