[1]
अर्याल Aryal र. R., “सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध र चुनौती: Interrelation and Challenges among Federation, Province and Local Level”, Prashasan, vol. 53, no. 1, pp. 80–98, Jun. 2022.