[1]
ढकाल Dhakal र. R., “सङ्‍घीयतामा कानुन निर्माणः अवधारणा र अभ्यास {Law making in federalism: concept and practice}”, Prashasan, vol. 52, no. 1, pp. 1–30, Oct. 2021.