ढकाल Dhakal र. R. (2021) “सङ्‍घीयतामा कानुन निर्माणः अवधारणा र अभ्यास {Law making in federalism: concept and practice}”, Prashasan: Nepalese Journal of Public Administration, 52(1), pp. 1–30. doi: 10.3126/prashasan.v52i1.44623.