(1)
अर्याल Aryal र. R. सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तरसम्बन्ध र चुनौती: Interrelation and Challenges Among Federation, Province and Local Level. Prashasan 2022, 53, 80-98.