(1)
शर्मा Sharma न. N. निजामती कर्मचारीको आचरण र न्यायिक दृष्टिकोण {Conduct and Judicial Attitude of Civil Servants}. Prashasan 2021, 52, 101-115.