(1)
ओली Oli व. B. जलवायु परिवर्तनः अवस्था, असर र प्रयासहरू {Climate Change: Conditions, Effects and Efforts}. Prashasan 2021, 52, 42-52.