(1)
ढकाल Dhakal र. R. सङ्‍घीयतामा कानुन निर्माणः अवधारणा र अभ्यास {Law Making in Federalism: Concept and Practice}. Prashasan 2021, 52, 1-30.