डाँगी अ. (2023) “‘त्यो फेरि फर्कला ?’ कथामा यौन अभिव्यक्तिको स्वरूप”, Prajna प्रज्ञा, 124(2), pp. 43–53. doi: 10.3126/prajna.v124i2.60579.