डाँगी अम्बिकाप्रसाद. 2023. “‘त्यो फेरि फर्कला ?’ कथामा यौन अभिव्यक्तिको स्वरूप”. Prajna प्रज्ञा 124 (2):43-53. https://doi.org/10.3126/prajna.v124i2.60579.